Mikä on Nuoret Kotkat?

Kotkatoiminta tarjoaa lapsille mahdollisuuden toimia ja kasvaa vertaisryhmässä turvallisten aikuisten ohjauksessa. Kerhot, leirit, retket sekä muu toiminta tarjoavat kiinnostavaa ja kehittävää tekemistä ja kaverisuhteita lapsille sekä heitä ohjaaville aikuisille ja nuorille. Kotkatoimintaa ohjaajat toteuttavat yhdessä lasten kanssa.

Vapaaehtoistyö on Nuorten Kotkien ja koko kotkatoiminnan perusta. Järjestötyö antaa lapsille, nuorille ja aikuisille tietoja ja elämyksiä. Järjestötoiminnalla voidaan vaikuttaa yhteiskunnan ja ympäröivän maailman kehitykseen. Lisäksi yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta.

Nuoret Kotkat osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Nuoret Kotkat on osa sosialidemokraattista järjestöperhettä, jolloin Nuorilla Kotkilla on myös puolueen kautta vaikuttamiskanava yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon lapsipoliittisissa asioissa.

DSCN2413