Koulutusta ohjaajille ja vertaisohjaajille

Nuoret Kotkat toimivat vapaaehtoistyöntekijöiden voimin. Vapaaehtoioset voivat olla siviiliammateiltaan mitä vaan, joten koulutusta tarvitaan eri osa-alueisiin ensiavusta erityislapsen kohtaamiseen. Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan ja lisäksi osallistutaan keskusliiton järjestämiin koulutuksiin.

Satakunnan Nuoret Kotkat kouluttaa omista nuoristaan vertaisohjaajia eli vertsuja. Vertsu on ohjaajan apuna kerhoissa ja leireillä, sekä osallistuu toiminnan suunniteluun ja toteutukseen aikuisen tukemana. Koulutukset voivat olla niin iltatapaamisia kuin viikonloppukoulutuksiakin.

Satakunnan Nuoret Kotkat kouluttaa myös uusia ohjaajia ja tukee kerhotoiminnan käynnistämisessä. Jos olet halukas käynnistämään kotkatoimintaa omalla paikkakunnallasi, ota yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin, niin räätälöimme teidän osastonne tarpeisiin sopivan perehdytyskoulutuksen.

Avoimista koulutuksista löydät lisätietoja Tapahtumien Koulutustoiminta -osiosta.